0
MaxMara_jan_2017-min

14 تبلیغ منتخب مُد پوشاک و زیبایی ژانویه

تبلیغات رسانه ای را میتوان یکی از اصلی ترین بخش های برندیگ و  مطرح شدن دانست از همین رو در بروزرسانی جدید ودیعه بخشی را اضافه کردیم که هرماه بهترین و خلاقانه ترین تبلیغات و کمپین های کاغذی و دیجیتالی شرکت ها ...
4576543-min

معرفی9 سبک مُد از شرق تا غرب

مُد چیست ؟ این سوالی است که اکثر افراد جامعه پاسخ درستی برای آن ندارند و هرچیزی را که فراگیر می شود مُد مینامند . طبق تعریف « مُد (mode) یک واژه فرانسوی است که معادل انگلیسی آن فَشِن ( ...
فاقد تصویر شاخص

پوشاک ایرانی ازسامانیان تا ایلخانیان

پوشاک ایرانیان در قرون اولیه اسلامی تا دوره سامانیان : با مقایسه دیوارنگارهای سغدی و بشقاب های فلزی دوره ساسانی می توان نتیجه گرفت که تن پوش ایرانیان در دوران اولیه اسلامی همان تن پوش عصر ساسانی بوده است که ...
فاقد تصویر شاخص

12 پوشش مرسوم در دوره ایلخانیان و تیموریان

مغولان طوایف چادر نشینی بودند که در قرن 13 میلادی از قلب آسیای مرکزی برخاستند و به سرکردگی چنگیز خان ویرانی های زیادی را در کشور های مختلف بوجود آوردند وموجب رکود فکری و هنری در بخش های مورد هجوم ...
فاقد تصویر شاخص

پوشاک ایرانیان در آغاز دوره اسلامی

پوشاک ایرانیان در آغاز دوره اسلامی : با تهاجم اعراب نو مسلمان و تسلط آنان بر مناطقی چون حیره و قادسیه و مداین و سپس نهاوند و اصفهان و غیره حکومت ساسانیان منقرض شد و هنر و تمدن خود را ...
فاقد تصویر شاخص

پوشش اعراب قبل از اسلام

از آنجاییکه مسئله نوع پوشاک ایرانیان با ظهور اسلام با حجاب و پوشش منسجمی هم برای زنان و هم برای مردان همراه می شود و حکم حجاب حکم تکمیلی برای جامعه آن روز بوده است لذا لازم دانستیم با استناد ...
فاقد تصویر شاخص

تاریخچه پوشاک ساسانیان

فرمانرایی پادشاهان ساسانی چون با اهداف احیای ایران قبل از اسکندر ، ایجاد وحدت سیاسی ، توسعه فرهنگ و هنر و تجدید سازمان ارتش توأم بود و تا حدی نیز در راه رسیدن به این اهداف موفق بودند مجموعاً پیشرفت ...
فاقد تصویر شاخص

تاریخچه پوشاک اقوام ماد

عقیده عمومی بر این است که آخرین مهاجرانی که در هزاره ی اول پ.م . از استپ های روسیه ( جلگه ی وسیع جنوب شرقی اروپا و آسیا که معمولاً بدون جنگل است ) به هنگام یخبندان شدیدی که اتّفاق ...
فاقد تصویر شاخص

تاریخچه پوشاک اقوام پارسی

پوشاک پارس ها (تاریخچه پوشاک اقوام پارسی) سِر پرسی سایکس در کتاب «عصر پهلوانی» که تاریخ شاهنامه را با تاریخ ایران تطبیق می کند می نویسد « طلوع پارسیان که نام خود را به یک کشور عظیمی داده اند با ...
فاقد تصویر شاخص

تاریخچه پوشاک سلوکیان و اشکانیان

تجمل پرستی هخامنشیان عاقبت به نزاع امپراطوری انجامید و حمله اسکندر مقدونی خیلی زود به آن پایان داد و سبب سقوط کامل آن گردید .اسکندر بالاخره بین سال های 330-333 پ.م. توانست تمام سر زمین های هخامنشیان را به تصرف ...
1 2