آموزش آستین کیمونو به روش گرلاوین

نـدا ایــمـانـیـــ |

در روش گرلاوین آنگونه که در کتاب خانم جورابچی تدریس شده ابتدا باید حلقه ها مساوی شوند تا بتوان عملیات های دیگر را روی الگو انجام داد برای تدریس این قسمت طبق روال سایت مرحله به مرحله با عکس های مرتبط پیش میروم

مرحله اول یکسان سازی حلقه ها

1 ـ ابتدا پشت و جلو را در خط پهلو  از زیر حلقه تا کمر با یکدیگر مماس میکنیم بهتر است در خط کمر دو خط پهلو  در پشت و جلو از یکدیگر 4 سانت فاصله داشته باشند

2 ـ خطی مماس بر حلقه ها می کشیم خط MM’

3 ـ از سر شانه جلو یعنی نقطه A  عمودی بر خط MM’ رسم میکنیم خط حاصل AA’ می شود

4 ـ از سرشانه پشت یعنی نقطه B  نیز عمودی بر خط MM’ رسم می کنیم و خط BB’ بدست می آید

5 ـ از نقطه  A  خطی عمود بر AA’   رسم میکنیم تا خط BB’  را در نقطه N  قطع کند فاصله BN  اختلاف پشت و جلو است  ( تصویر اول )

یکسان کردن حلقه 1

یکسان کردن حلقه 1

6 ـ فاصله  BN  را نصف کرده و اندازه بدست آمده را از A  در سر شانه جلو بالامی رویم  نقطه C’ سرشانه جدید جلو میشود

7ـ از B درسرشانه پشت پایین می آییم و نقطه C  سرشانه جدید پشت می گردد( تصویر دوم )

یکسان کردن حلقه 2

یکسان کردن حلقه 2

8 ـ نقاط CC’ به یکدیگر وصل شده و وسط آن نقطه K  بدست می آید از نقطه k  خطی مستقیم به خط کمر وصل میکنیم ( اگر شما پهلو را کاملا بهم چسبانده باشید محل نقطهH متفاوت از آنچه که در تصویر می بینید بدست می آید و  خط حاصل از KH تا کمر همان خط جدید پهلو  می شود  و اگر مثل شکل زیر پشت و جلو از ابتدا فاصله داربوده باشند خطوط پهلو همان خطوط قبلی  الگو خواهند بود )

یکسان کردن حلقه 3

یکسان کردن حلقه 3

مرحله دوم ساخت آستین سرخود

در این مرحله الگو آستین سرخود مرغک دار یا تکه دار را آموزش میبینیم که مرحله ی قبل از تبدیل به کیمونو است

9 ـ ابتدا اندازه دور بازو را برای بلوز های معمولی بعلاوه 5 یا 6 سانت برای کت 7 یا 8 سانت و برای مانتو ها 10 تا 12 سانت می کنیم

10ـ بعد از انجام مرحله اول یعنی مساوی کردن حلقه ها از سرشانه جلو یعنی نقطه C’  یک سانت و نیم بالا می آییم تا نقطه F

11ـ گونیا را طوری روی الگو قرار می دهیم که یک طول آن از نقطه  F عبور کند و طول دیگر آن از زیر حلقه نقطه F’  ( تصویر چهارم )

گونیایی کردن

12ـ به اندازه  نصف دور بازو ای که اضافه کرده بودیم روی خط OF علامت می زنیم . حداقل از F باید 5 تا 6 سانت پایین تر بیاییم ( نقطه G ) (اگر دور بازوی ما کوچکتر از نقطه G شد باز ما تا G  یعنی حد اقل 5 سانت پایین تر از F  می آییم )

13ـ از نقطه O به اندازه قد آستین منهای اندازه سرشانه ( در اندازه گیری گرلاوین سرشانه و آستین با هم اندازه گرفته می شود به همین دلیل در اینجا گفته می شود اندازه سرشانه از اندازه قد کل آستین کم می شود )  ( اموزش اندازه گیری آستین ) درامتداد خط OF  می کشیم ( نقطه L)

14ـ از L  باندازه نصف دور مچ ( آزادی دور مچ را به اندازه آزادی دور بازو در نظر میگیریم ) عمود میکنیم تا L’

15ـ از L’  به G  وصل می کنیم ( تصویر پنجم )

کیمونو 2

16ـ از تقاطع خط L’ G  با خط پهلو در نقطه P   خطی را به گودی حلقه آستین مماس میکنیم ( نقطه R ) ( تصویر ششم )

کیمونو 3

17ـ سپس خطی از G  به  R  می کشیم

18ـ خطی از O  به C’  در سر شانه جلو رسم کرده و آستین شکل میگیرد خط OF  پاک می شود تیزی که در نقطه O  حاصل شده نیز کمی نرم و آرایش داده می شود

کیمونو 4

19ـ برای ساخت الگوی پشت الگوی جلو را به ترتیبی که ذکر میشود روی پشت رولت می کنیم

20ـ ابتدا ساسون سرشانه جلو را بسته و آن به زیر سینه  و ساسون سرشانه پشت را به کمر منتقل می کنیم انتقال ساسون ها

21ـ  سرشانه جلو و پشت را با محوریت نقطه C’ و پهلو و زیر بغل با محوریت نقطه F’  منطبق کرده و اینها را رویهم سنجاق میکنیم سپس آستین بدست آمده برای جلو را به همان شکل برای پشت رسم و رولت می کنیم یعنی نقاط C’LL’G

22ـ از F’ تا R در جلو را اندازه زده و به همان مقدار روی حلقه پشت نقطه R’  را پیدا می کنیم سپس خطی از P  به R’  و از آن به G  وصل می کنیم  تصویر هشتم

کیمونو 5

23ـ و اگر بخواهیم تصویر پشت و جلو را داشته باشیم همانند تصویر زیر علاوه بر خطوط خارجی که قیچی می شوند خط PR و PR’  نیز قیچی می شوند تا تکه زیر آستین به آن دوخته شود

پشت و جلو

پشت و جلو

مرحله سوم طریقه درست کردن تکه زیر آستین

24 ـ به اندازه F’R در جلو و F’R’ د رپشت خطی صاف میکشیم ( خط SS’ )

25ـ SS’  را نصف کرده خط عمود RR’ را میکشیم

26ـ سپس باندازه خط PR  در الگوی جلو روی خط F’R اندازه می زنیم  و به اندازه خط PR’ در الگوی پشت روی خط F’R’  (تصویر 1 )

27ـ از نقطه F’  یک سانت بالا رفته و یک سانت پایین آمده و دو خط هلالی شکل به سرخط های SS’  می کشیم (تصویر 2)

28ـ تکه های جدا شد ه در تصویر 3 به راس R و R’ نشان می دهد که این دو به پشت و جلو جدا گانه وصل میشوند

کیمونو 6

طرز درست کردن تکه زیر آستین کیمونو

مرحله چهارم تبدیل آستین سرخود به آستین کیمونو

29ـ از نقطه C’ در سرشانه جلوخطی هلالی شکل به نقطه P  می کشیم و این خط را قیچی می کنیم طوریکه الگو در نقطه C’ جدا نشود

کیمونو 7

30ـ سپس اوازمانی بین 5 تا 15 سانت به دلخواه در نقطه A ایجاد میکنیم

31ـ پشت را هم همانند جلو درست کرده و اوازمان  (گشادی ) می دهیم

توجه : به دلیل هلالی بودن دوخت پس از چرخ کردن درز منطقه هلالی یا همان قسمت خط سبز را چرت های متعدد می زنیم تا درز کشیده و بد قیافه نشود

چِرت بُرِش هایی است که تا لب دوخت در جادوخت ایجاد می کنیم یعنی جادوخت را تا نزدیکی دوخت قیچی میکنیم

کیمونو 8

به این ترتیب لباس کیمونویی که معمولا اینگونه میشناسیم اما در متد گرلاوین کیمونو اوازماندار شناخته میشود شکل میگیرد در این مدل زیر حلقه چین های نسبتا زیادی میخورد امید وارم از این آموزش نیز استفاده لازم را برده باشید

اقتباس از کتاب خودآموز خیاطی و طراحی لباس با متد گرلاوین به قلم عادله جورابچی

تدوین و ساده سازی مطالب و تصاویردیجیتال ندا ایمانی

آموزش طراحی لباس

آموزش اندازه گیری بالاتنه

با اندازه گیری دقیق می توان الگوی درستی رسم کرد و با الگوی خوب و…
آموزش طراحی لباس

اندام شناسی در خیاطی

در انجام خیاطی اصولی وجود دارد که شناخت ودانش در باره ی آن به ایجاد…
آموزش طراحی لباس

آموزش آستین کیمونو به روش گرلاوین

در روش گرلاوین آنگونه که در کتاب خانم جورابچی تدریس شده ابتدا باید حلقه ها…

ارسال پاسخ

logo-samandehi

درباره ی هنرکرده ودیعه آمهمه حقوق مادی و معنوی برای هنرکده ودیعه محفوظ است 1397©وزش های تخصصی خیاطی، طراحی، مد در آکادمی هنرکده ودیعه. با آکادمی ودیعه در سریعترین زمان یاد خواهید گرفت که چگونه به یک خیاط و طراح حرفه ای صنعت مد تبدیل شوید، همچنین در هر زمانی میتوانید سوالات مشکلات خود را در آکادمی مطرح کنید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

همه حقوق مادی و معنوی برای هنرکده ودیعه محفوظ است 1398©