0

آموزش اندازه گیری پایین تنه

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

اگرچه پایین تنه از کمر به پایین مد نظر است اما فاصله ی بین کمر و باسن در بالاتنه و پایین تنه مشترک هستند به همین دلیل برای جلوگیری از دو باره کاری از توضیح نحوه اندازه گیری کمر و باسن بزرگ و کوچک که در اندازه گیری بالاتنه ذکر شده پرهیز می کنیم .

اندازه گیری پایین تنه

1ـ قد جلو از کمر تا زمین : سر متر را در قسمت جلو روی نوار کرسله قرار داده و تا بین دو پا روی زمین امتداد می دهیم . این اندازه گیری هم برای دامن استفاده می شد و هم برای شلوار

2ـ قد جلو از کمر تا مچ پا : مانند آنچه در شماره 1 گفته شد عمل می کنیم فقط متر را تا قسمت برجستگی قوزک پا یا تا محل اتصال ساق پا به روی پا امتداد می دهیم .

3 ـ قد تا زانو : سر متر را روی نوار کرسله گذاشته و تا 5 سانت بالاتر از زانو ، متر را امتداد می دهیم .

قد کامل جلو

4 ـ قد پشت از کمر تا زمین : سر متر را روی نوار کرسله در پشت قرار داده و تا پایین روی زمین امتداد می دهیم . این اندازه گیری در دامن استفاده می شود

5 ـ قد پهلو : مترر ا روی نوار کرسله در پهلو قرار داده و تا روی زمین امتداد می دهیم .

6 ـ آمپی تامپ : فاصله بین میان پا تا قوزک پا می باشد . سرمتر را از داخل انتهای ران حد فاصل ران با باسن قرار داده و تا قوزک پا امتداد می دهیم .

پهلو و پشت

 

7ـ آمفور ماشور : هما ن اندازه فاق جلو و پشت است بطوریکه متر را در قسمت جلو روی نوار کرسله گذاشته از میان پا عبور داده و به وسط پشت به نوار کرسله می رسانیم . این نوع اندازه گیری معمولا در کنترل ها مورد استفاده قرار می گیرد .

8ـ بر آمدگی باسن : در بعضی از متد ها فاق نشسته هم گفته می شود فرد مورد نظر روی صندلی یا میز سفت نشسته سر متر را روی نوار کرسله در پهلو قرار می دهیم و تا سطح صندلی متر را ادامه می دهیم .

فاق                                                                                                         بر آمدگی باسن                                                                                                آمفور ماشور

1 1

9ـ دور قوزک پا : سر متر را روی پا قرار داده از زیر پاشنه عبور می دهیم و به روی پا می رسانیم .

10ـ بالای قوزک پا : متررا دور مچ از روی برجستگی قوزک پا عبور می دهیم .

 

قوزک پا                                                                                              دور قوزک پا بالای قوزک پا

11 ـ دور زانو : پا را تا زاویه 90 درجه خم گرده و دور زانو را اندازه میگیریم . این اندازه گیری برای شلوارهای بسیار تنگ مورد استفاده قرار می گیرد .

12ـ دور ران : پا را خم نموده و دور برجسته ترین قسمت ران را اندازه گیری می کنیم . این اندازه برای کنترل الگو بکار می رود

دور ران و زانو

 

 

 

تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 1100
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان