0

آموزش اندازه گیری پایین تنه

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

یکی از یقه های زیبایی که از قدیم مرسوم بوده و هنوز تازگی خود را حفظ کرده ، یقه انگلیسی است که در این مبحث ودیعه سعی دارد الگوی آن را به روش متریک که به اذعان اساتید دانشگاه یقه های این روش به خوبی روی بدن ایستایی دارند

اگرچه پایین تنه از کمر به پایین مد نظر است اما فاصله ی بین کمر و باسن در بالاتنه و پایین تنه مشترک هستند به همین دلیل برای جلوگیری از دو باره کاری از توضیح نحوه اندازه گیری کمر و باسن بزرگ و کوچک که در اندازه گیری بالاتنه ذکر شده پرهیز می کنیم .

اندازه گیری پایین تنه

1ـ قد جلو از کمر تا زمین : سر متر را در قسمت جلو روی نوار کرسله قرار داده و تا بین دو پا روی زمین امتداد می دهیم . این اندازه گیری هم برای دامن استفاده می شد و هم برای شلوار

2ـ قد جلو از کمر تا مچ پا : مانند آنچه در شماره 1 گفته شد عمل می کنیم فقط متر را تا قسمت برجستگی قوزک پا یا تا محل اتصال ساق پا به روی پا امتداد می دهیم .

3 ـ قد تا زانو : سر متر را روی نوار کرسله گذاشته و تا 5 سانت بالاتر از زانو ، متر را امتداد می دهیم .

قد کامل جلو

4 ـ قد پشت از کمر تا زمین : سر متر را روی نوار کرسله در پشت قرار داده و تا پایین روی زمین امتداد می دهیم . این اندازه گیری در دامن استفاده می شود

5 ـ قد پهلو : مترر ا روی نوار کرسله در پهلو قرار داده و تا روی زمین امتداد می دهیم .

6 ـ آمپی تامپ : فاصله بین میان پا تا قوزک پا می باشد . سرمتر را از داخل انتهای ران حد فاصل ران با باسن قرار داده و تا قوزک پا امتداد می دهیم .

 

7ـ آمفور ماشور : هما ن اندازه فاق جلو و پشت است بطوریکه متر را در قسمت جلو روی نوار کرسله گذاشته از میان پا عبور داده و به وسط پشت به نوار کرسله می رسانیم . این نوع اندازه گیری معمولا در کنترل ها مورد استفاده قرار می گیرد .

8ـ بر آمدگی باسن : در بعضی از متد ها فاق نشسته هم گفته می شود فرد مورد نظر روی صندلی یا میز سفت نشسته سر متر را روی نوار کرسله در پهلو قرار می دهیم و تا سطح صندلی متر را ادامه می دهیم .

فاق                                                                                                         بر آمدگی باسن                                                                                                آمفور ماشور

9ـ دور قوزک پا : سر متر را روی پا قرار داده از زیر پاشنه عبور می دهیم و به روی پا می رسانیم .

10ـ بالای قوزک پا : متررا دور مچ از روی برجستگی قوزک پا عبور می دهیم .

 

قوزک پا                                                                                              دور قوزک پا بالای قوزک پا

11 ـ دور زانو : پا را تا زاویه 90 درجه خم گرده و دور زانو را اندازه میگیریم . این اندازه گیری برای شلوارهای بسیار تنگ مورد استفاده قرار می گیرد .

12ـ دور ران : پا را خم نموده و دور برجسته ترین قسمت ران را اندازه گیری می کنیم . این اندازه برای کنترل الگو بکار می رود

دور ران و زانو

 

 

 

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

آخرین بروزرسانی: 3 آذر 1399تعداد بازدید: 104
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان