0

آموزش تهیه و دوخت چادر عربی( از صفر تا صد )

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

دوخت چادر عربی جزو یکی از آسان ترین دوخت ها است شما میتوانید با دنبال کردن این متن براحتی چادری زیبا برای خودتان بدوزید.

برای چادر عربی لازم است پارچه نسبتا کم عرض ولی با طول زیاد باشد مثلا برای یک فرد متوسط پارچه با عرض حدود 90 تا 110 سانت و طول 5 متر و 70 سانت تا 7متر کافی است . مقدار کمتر پارچه برای افراد کوتاه تر و یا لاغر تر در نظر گرفته می شود و مقدار بیشتر برای افراد بلند تر یا چاق تر .

اندازه موردنیاز : 1ـ قد فرد  2ـ  اندازه از وسط سر تا مچ آنگونه که در تصویر نشان داده شده است . یا طبق خط سبز اندازه گیری کنید و یا طبق خط آبی یکی از آن دو.

طریقه اندازه گیری چادر عربی ( تصویر 1 )

اندازه گیری چادر عربی

 

اساس دوخت چادر عربی مانند عبا است .لذا ابتدا طول پارچه خود را در محدوده ای که در بالا گفته شد نصف کنید .و از هم جدا نمایید ما برای آموزش از پارچه با طول 6 متر و عرض 110 استفاده کردیم در ضمن تمام آنچه به شکل تصاویر می بینید لازم است روی پارچه انجام شود و نیاز به کشیدن الگو ندارد .

همانطور که در شکل دیده می شود طول 6 متر پارچه را نصف کردیم و دو تکه سه متری داریم که یک تکه قسمت بالای چادر را تشکیل می دهد و تکه دوم قسمت پایین چادر.  در تصاویر مراحل1 تا 3 فقط قسمت بالای چادر که روی سر قرار میگیرد نشان داده شده است و در بقیه تصاویر قسمت پایین هم نشان داده شده است و برای درک بهتر نقاط مهم را شماره گذاری کردم تا مشخص شود هنگام تا کردن کدام قسمت روی کدام قسمت قرار می گیرد.

1 ـ مستطیل AA’BB’   نصف کل پارچه یعنی همان سه متر و یا همان قسمتی است که روی سر قرار می گیرد.( تصویر 2)

1

تصویر2

 

2 ـ مستطیل A’AB’Bرا از وسط تا کرده و نقاط A1  و B1  بدست می آید . در واقع خط A1B1  دولای بسته می باشد و  A  روی A’  قرار میگیرد و B  روی B’

3  ـ از A1   به اندازه  15 سانت داخل می شویم ( نقطه C)

4 ـ فاصله ‘CA   را نصف کرده و نقطه D   را در بالا  با سنجاق علامت زده و خطی فرضی را عمود به BB1 میکشیم و آن را هم با سنجاق علامت گذاری می کنیم.( تصویر 3)

2

تصویر 3

 

5 ـ از نقطه B’  باندازه 20 سانت بالا رفته با سنجاق علامت می زنیم ( نقطه B2)

6 ـ از تقاطع خط D  با خط BB’    22 سانت بالا می رویم ( خط D درست زیر استین قرار دارد )

7 ـ نقاط بدست امده را به شکل هلالی که رسم شده را با گچ یا صابون خیاطی بهم وصل می کنیم خطوط باید نرم باشد و تیزی در آن دیده نشود

دقت کنید در نقطه B1 قدری روی خط صاف می اییم تا هنگامی که دو لا باز می شود نقطه B1 تیز نباشد

8 ـ منحنی B1B2 را رولت می کنیم که این تصویر روی سمت دیگر پارچه هم بیفتد

9 ـ خط A’B’ جلو چادر است که در این قسمت لازم است تو گذاشته شود و از A’  تا نرسیده بهB2  را  کوک بزنیم این قسمت بعد از وصل قسمت پایین چادر  در انتهای دوخت یا با چرخ دوخته می شود و یا با دست پس دوز می شود

10 ـ قسمت هاشور آبی رنگ ،دور ریز پارچه  است که بعد از اتمام چادر بریده می شود

تصویر 4

3

 

11 ـ تکه دوم چادر را که هنوز کاری روی آن انجام نداده ایم ابتدا باید اندازه گیری کنیم یعنی قد فرد را بعلاوه 28  تا 30 سانت کرده سپس ازاندازه A1B1 کم میکنیم

مثال : کسی 160 سانت قد دارد عرض پارچه 110 سانت است اینگونه عمل می کنیم : 160 +28= 188-110= 78  پس عرض پارچه را باندازه 78 سانت کرده و اضافه ان را بریده و دور میریزیم اکنون پارچه ای به عرض 78 و طول 3 متر داریم

روی تصویر زیر قسمتی که هاشور سیاه و سفید خورده همین دور ریز است که توضیحش را در شماره 11 دادم

12 ـ حال این تکه را دولا کرده دولای بسته خط عمودی E  میباشد

ترکی پارچه را پای چادر قرار دهید و قسمت بر خورده خط EF قرار گیرد به این ترتیب پایین چادر ترکی است که قاعدتا نیاز به تو گذاشتن ندارد

13ـ همان کاری که با خط ‘B1B در بالای چادر کردیم همین کار روی خط EF انجام می شود ( تصویر 5)

نکته مهم : نیازی نیست قسمت پایین چادر را خط کشی کنیم زیرا وقتی پارچه را باز کنید و خط BB’  را با خط E1F   ( تصویر 6) مماس کنید و دو قسمت پارچه را روی هم قرار دهید سپس مطابق هلالی رسم شده قسمت بالا را به  پایین  بدوزید عملا شماره های 12 و 13  عمل شده است

تصویر 5

4

 

  وقتی دو لای پارچه را باز کنیم شکل زیر را روی پارچه خواهیم داشت ( تصویر 6)

    5

تصویر 6

 

*** حال بعد از دوخت خط کمر یعنی خط B3B1B2  به خط E2EF1   لبه جلو باز چادر را در دو طرف هر کدام تو بگذارید یا چرخ کند و یا اگر تمیز تر میخواهید باشد پس دوز نمایید

6

تصویر 7

15 ـ نقاط Dو D’  محل های دولای بسته هستند که لازم است بعد از اندازه گیری  2سانت داخل شده و به طول مچ دست حدود 13 سانت ویا اگر آستین می خورد باندازه زیر ارنج حدود 20 تا 25 سانت بریده شود این سه گوش از چادر خارج می شود دست ها از این قسمت ها بیرون می آیند

نکته : منظور از بعد از اندازه گیری این است که فاصلهA1D = A1D’  اندازه بگیرید  اگر این فاصله از اندازه ای که در ابتدا ی درس به شما توضیح داده شد ( خطوط سبز و آبی ) کمتر بود لازم است به چادر خود آستین دهید . طول آستین برابر است با اختلاف اندازه ی خودتان با اندازه ای که روی چادر است ( در ادامه نحوه آستین را هم توضیح می دهیم )

7

تصویر 8

 

8

تصویر 9

 

دوخت :  الف  ـ درز حاصل از فاصله d با C   و d’ با C1  دوخته می شود . نقطه چین آبی در تصویر فوق محل های دوخت می باشد

ب ـ  حد فاصل CC1 را نقاب باید دوخت .

طریقه تهیه و دوخت نقاب : مستطیلی به طول 34 در 10 از پارچه اصلی تهیه می کنید این مستطیل هم از عرض و هم از طول تا می شود و یک مستطیل چهار لا به اندازه 17 در  5  به دست می آید سپس همانند شکل هلالی را که نشان داده شده قیچی می کنید

وقتی مستطیل را باز کنید تصویر3  به دست می آید که باید ان را  از طول دولا کرده و به شکل دولا به فاصله C1C  دوخته شود قسمت هلال شده به چادر دوخته می شود مر کز هلال در  نقطه A1  قرار می گیرد

در تصویر 4 نقاطی که باید روی هم دوخته شوند نوشته شده است

برای دوخت کش می توانید بندینکی از خود چادر و یا نوار اریب ساتنی تهیه کنید و به فاصله دلخواه از مرکز چادر نقطه A1 بدوزید نباید این فاصله از مرز نقطه C و C1  بیشتر باشد سپس کش را داخل بندینک کرده و گره بزنید اینطوری هر وقت کش شما از حالت عادی خارج شد می توانید با باز کرده گره ها کش جدید استفاده کنید همچنین می توانید با دگمه کش را مستقیما به چادر بدوزید

نقاب جلو چادر عربی ( تصویر 10)

 

نقاب حلو چادر عربی
طریقه تهیه و دوخت آستین :

اگر پارچه چادر ضخیم است نیازی نیست که آستین به شکل دو لا تهیه شود و اندازه داده شده برای آستین یک لا است .اما اگر پارچه تان نازک است میتوانید آن رادو لا تهیه نمایید

دو قطعه پارچه به طول 40 تا 50 سانت متناسب با طولی که از نقطه d برش داده اید بعلاوه 2 سانت و عرض قد آستین که به دست اورده اید تهیه کنید

طول پارچه را تا کنید الف ج در تصویر دو لای بسته است  الف ب نصف دور حلقه دست چادر است

از ج باندازه دور دستتان علامت بزنید نقطه د  از ب به د وصل کنید ( تصویر 1 ) وقتی دو لا باز شود تصویر 2 به دست می آید

ساق های ذوزنقه به یک دیگر دوخته می شود  و استوانه آستین را تشکیل می دهد

قاعده بزرگ این ذوزنقه به محل خروج دست از چادر دوخته می شود

درز آستین می تواند هم روی آستین قرار گیرد و  همطراز با درز چادر باشد و هم می تواند زیر آستین قرار گیرد

آستین چادر(تصویر 11 )

آستین چادر

برای تزیین می توانیدهم از تور برای لبه بالا و حتی جلو چادر و لب دست استفاده کنید همچنین می توانید روی آستین را با ملیله یا سنگ و یا منجوق تزیین نمایید

برای اینکه جلو چادر از یکدیگر باز نشود در چادر های خیلی گشاد می توانید کش قیطانی به طول 50 سانت را دو لا کرده و در ناحیه کمر به یک طرف چادر بدوزید و هنگام سر کردن قبل از اینکه دست مقابل را از چادر بیرون بیاورید ابتدا کش را به دستمقابل بیاندازید سپس دست را از محل خروج  آستین از چادر خارج کنید

و در چادر های تنگ ترجلو را دگمه و یا زیپ بدوزید

تصویر زیر نحوه قرار گرفتن چادر روی سر را از سه زاویه جلو ، پهلو و پشت نشان می دهد

چادر عربی

تصویر 12

چادر عربی

امید وارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید و ما را با انتقادات و پیشنهاداتتان در مسیر ارایه هر چه بهتر آموزش ها کمک نمایید                                    مدیر و مدرس  سایت ودیعه  ندا ایمانی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 8
امتیاز کلی : 2.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 8 فروش
0
0
0
1
0
 1. دوستدار حجاب

  در تاریخ

  پاسخ

  ممنونم خیلی…. اموزشتون خوب ودقیق بود اما پارچه زیادی مصرف میشه با این روش ، روش کم مصرف تری وجود نداره؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز حسن چادر های عربی به این است که با پا چه کم عرض هم میتونید فقط با یک درز وسط هم چادر بدوزید و اگر بخواهید پارچه کمتری مصرف کنید چادر شما تنگ میشه چادر های ایرانی پارچه نسبتا کمتری مصرف میشه و میتونید برای اون استینگ بدوزید که راحت تر باهاش کار کنید

 2. فاطمه

  در تاریخ

  پاسخ

  من برای دخترم چادر بحرینی دوختم با4/5 پارچه عرض 110 فقط استیشن 25 سانت شد.
  چادر دانشجویی و جلابیب هم همین قدر نیازه

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز پایه چادر دانشجویی شبیه چادر ملی خودمون هست که نیم دایره می‌باشد و پایه جلابیب تا اونجا که متوجه شدم عبا یا همان چادر عربی است که به آن مقنعه و واستین مخفی داده شده لذا برای چادر دانشجویی به مقدار چادر ایرانی یعنی عرض صد و پنجاه با طول سه و نیم یا چهار و برای جلابیب اگرچه اون رو ندوخته ام اما فکر کنم عرض صد و ده یا صد و بیست با طول شش متر حد اقل میخواهد چون جلابیب خیلی گشاد هست

 3. یه بنده خدا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  آموزش چادربحرینی روهم میشه بذارید؟هرچی گشتم پیدانکردم الگوش رو

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز من سعی دارم الگو های اساس رو تدریس کنم تا از روی اونها افراد بتونن با تغییرات مدل های مختلف رو در بیارید چادرهای تیپ عربی اساس عبایی دارند که در کشور های مختلف تغییراتی با هم دارند اگر شما چادر عربی را خوب بیاموزید چادر های دیگر را با نگاه کردن میتوانید خودتون در بیارید البته اولش کمی آزمون و خطا می شود ولی در نهایت دوخت دلچسب است

 4. آرزو

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  من هرجا گشتم آموزش با عرض ۹۰ بود . اینجا به جز توضیح دقیق و کامل با پارچه موجود تو بازار گفتید.
  آموزشتون خیلی کمکم کرد . ممنونم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز از لطف شما سپاسگزارم🙏

 5. دلی

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام من یک چادر عبایی سفارش دادم از ابوظبی ، ولی برام بلنده، چطوری میشه کوتاهش کنم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز معمولا چادر ها از لب پا کوتاه میشوند اما این چادرهای آماده اکثرا وقتی سر میشن دور تا دور لب پا یک اندازه نیست لذا حتما یک نفر دیگر باید برای شما این کار را انجام دهد

 6. فاطمه

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام توضیحات خیلی دقیق وعالی بود باتشکر

 7. MoRvAriD

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ممنون از توضیح خوب و کاملتون خانوم ایمانی
  فقط ی سوال اینکه تو اندازه های مورد نیاز گفتین اندازه از مچ تا وسط سر باید گرفته بشه، کجا استفاده میشه این اندازه؟؟
  و چطور میتونیم مشخص کنیم هر فرد چقدر پارچه برای دوخت این مدل براش نیازه(اینکه نه تنگ بشه واسش و نه گشاد)؟

  • Neda Imani

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز فاصله DتاA1 همان اندازه ایست که گفتم از مچ تا وسط سر بگیرید حال با استفاده از همین اندازه شما میتونید میزان پارچه مورد نیازتان رو پیدا کنید مثال اگر اندازه مچ دست تا وسط سر شما 70 سانت باشه این منهای 10میشه و سپس ضرب در 8 میشه و مقدار پارچه مورد نیاز میشود 4 متر و هشتاد سانت

 8. عفت

  در تاریخ

  پاسخ

  خیلی خوب اما کاش تصاویرباز میشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 2500
مدت دوره: 01:00ساعتآخرین بروزرسانی: 31 جولای 2021تعداد بازدید: 1234
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان