0

آموزش طراحی الگو یقه آرشال

مدرس
مهسا آزادی
تصویر شاخص
قوانین استفاده

در بسیاری از مهمانیهای عصر کت و دامن هایی را میبینیم که بسیار خوش فرم و شیک هستند در این مبحث ودیعه سعی میکند الگوی یکی از آنها را بطور کامل شرح دهد و راهنمایی هایی برای الگو های مشابه برای شما داشته باشد . یقه هایی مثل یقه آرشال ،آمریکایی ،انگلیسی سرخود،و یقه های طرح دار همگی زیر مجموعه یقه های سرخود هستند . برای کشیدن الگوی این نوع یقه ها ابتدا الگوی اولیه خودتان را که پرو گیری شده و اشکالات آن رفع شده تهیه نمایید و مرحله به مرحله با ما پیش بیایین تا الگوی یقه کامل شود .

مرحله اول :

1_ ابتدا باندازه دگمه خور حدود 2 سانت به خط وسط جلو اضافه میکنیم . 2 _  پنس سرشانه را به پهلو انتقال داده و 3_ سپس روی خط سرشانه از طرف یقه حدود نیم سانت روی خط سر شانه علامت می زنیم بعبارتی در این مرحله گشادی گردن را زیاد میکنیم و آن رانقطه  A  مینامیم از گودی یقه رو خط وسط جلو  باندازه ای   که می خواهیم جلو سینه باز باشد علامت می زنیم  برای بلوز ها و کت هایی که  بازی یقه آنها معمولی است بین 13 تا 15 سانت کافی است اگر خواسته باشید بازی ان بیشتر باشد تا کمر هم می توانید ان را در نظر بگیرید  (نقطه B )  4ـ از نقطه  B   به  نقطه A خطی وصل میکنیم به آن خط شکست اولیه گفته می شود ( نقطه A سرشانه پشت و جلو و یقه در آن قسمت یهم وصل می شوند )

 

الگو یقه آرشال

مرحله دوم : روی خط شکست باید لقی یقه گرفته شود برای اینکار برای یقه های کمی باز یک ساسون نیم سانتی روی خط  کشیده و نوک آن را به نوک سینه وصل میکنیم  سپس ان را می بندیم همانطور که در شکل هم دیده می شود خط شکست دارای ناهمواری هایی می شود برای اصلاح آن و کشیدن خط شکست اصلی از داخل یقه سمت سرشانه حدود یک ونیم سانت به بیرون رفته نقطه C و از انجا خط دیگری را به نقطه B  وصل می کنیم این خط شکست و یا خط تای یقه جایی است که ازهمانجا یقه روی لباس بر گشته و میخوابد( خط CD)

unnamed file 1                                 unnamed file 2

مرحله سوم : پشت یقه را باندازه نیم سانت از نقطه وصل سرشانه به یقه همانند جلو گشاد می کنیم سپس با متر به شکل ایستاده یعنی لبه طولی متر روی گودی یقه گذاشته و میبینیم که چند سانت است به همان اندازه از نقطه  A و  C    در جلو به سمت بالا خط را ادامه می  دهیم نقاط  D  و E  بدست می اید که از انجا خطی را حدود 8 سانت  برای پشت یقه معمولی عمود می کنیم (خط DF)

 

unnamed file 3

 

مرحله چهارم : کشیدن طرح یقه . در این قسمت شما میتوانید هر نوع طرحی از یقه  با توجه به خط شکست دوم داشته باشید که در اینجا ما یقه آرشال و یقه آمریکایی را یه شما نشان   داده ایم

unnamed file 4             unnamed file 6

مرحله پنجم : ابتدا خط EB  را تا نموده و طرح یقه را کپی می کنیم  سپس خط AD  را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و خطوط موازی از نقاط بدست آمده می کشیم

unnamed file 8

مرحله ششم : به غیر از خط DF بقیه خطوط موازی را تا دم خط AD چیده و به هر کدام نیم سانت اوزمان می دهیم سپس خط طرح کپی شده را تا نقطه F  ادامه داده و مانند شکل طراحی میکنیم

نکته : مقدار اوزمان ها با توجه به پهنی و باریکی طرح یقه و اینکه بخواهیم یقه روی گردن بخوابد و یا روی تنه می تواند  بیشتر شود و می توان هر اوزمان را تا یک سانت اضافه نمود تا یقه روی تن بخوابد و نه روی گردن

unnamed file 9

مرحله هفتم : روی الگوی پشت یقه باید نیم سانت گشاد شود همانطور که در جلو گشادی را به نقطه A  رساندیم پشت هم پس از گشادشدن روی نقطه A  دوخته می شود

unnamed file 12

 

نکته در طراحی یقه آرشال :

برای تهیه الگوی کامل بعد از کشیدن مراحل بالا برای تهیه سجاف و لایی از روی خطوط نقطه چین که روی الگو نشان داده شده یک بار رولت کنید

 

unnamed file 13

ودرآخر

در یقه آرشال درز پشت یقه قرار میگیرد خط DF و خط DA به یقه پشت دوخته می شود و سرشانه ها هم به یکدیگر دوخته می شوند

 

 

 

 

سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 6089
آخرین بروزرسانی: 29 نوامبر 2020تعداد بازدید: 5126
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان