0

آموزش پیلی های ساده

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

هر پیلی عمقی دارد که در داخل قرار می گیرد و هنگام راه رفتن یا حرکت پیدا می شود. عمق پیلی ها را می توان از 1 تا 20 سانتی متر اندازه زد ، بستگی به نوع پیلی دارد که در زیر انواع پیلی های ساده را آموزش می دهیم.

پیلی یک طرفه

کار برد آن بیشتر در دامن ها است در بالاتنه کمتر استفاده می شود اما در بعضی ازمدلها می توان آنها را دید. مقدار پارچه ای که باید به ازای هر پیلی اضافه تر گرفت باندازه دو برابر عمق پیلی است. مثلا اگر پیلی شما 5 سانت است باید پارچه را 10 سانت اضافه تر گرفت.

( تصویر 1 پیلی از کار در آمده را نشان می دهد)

نکته: در دامن وقتی که پیلی روی یک پا قرار می گیرد باید از رو به سمت پهلو باز شود تا دامن ترکیب بهتری داشته باشد اگر پیلی به سمت وسط دامن باز شود شکم بزرگتر جلوه می کند.

پیلی یک طرفه

مرحله اول : پارچه را 10 سانت ( دوبرابر عمق پیلی) اضافه تر گرفته و جای پیلی را روی آن مشخص می کنیم سپس از همان جا باندازه 5 سانت ( عمق پیلی) از دو طرف اندازه می زنیم. البته راحت تر این است که پارچه را در آن قسمت تا کنیم و 5 سانت از قسمت تا شده به داخل پارچه بیاییم.

اندازه اولیه پارچه

تعیین وسط پارچه

حط کشی پیلی

مرحله دوم : پیلی را از روی خط اندازه زده شده می دوزیم می توانید اول تمام خط را کوک زده سپس باندازه دلخواه ( در دامن ها معمولا 10 تا 15 سانت ) چرخ می کنیم .

تا و دوخت پیلی

مرحله سوم

 ابتدا روی درز پیلی را اتو می کنیم سپس پارچه را باز نموده و پیلی را به یک سمت خوابانده و اتو می زنیم.

اتو و نوع تاکردن پیلی

مرحله آخر

بالای پیلی را دوخته تا پیلی از جای خود حرکت نکند سپس کوک ها را می شکافیم.

دوخت پیلیروی پیلی

پیلی دو طرفه

این پیلی را گاهی چین دوقلو هم می نامند این نوع پیلی نیز بیشتر در دامن ها کاربرد دارد مقدار پارچه اضافه شده به ازای هر پیلی دو طرفه باید 4 برابر عمق یک پیلی باشد مثلا اگر عمق پیلی یک طرف 5 سانت می خواهد باشد باید پارچه را 20 سانت برای هر پیلی اضافه تر گرفت. معمولا در دامن ها این نوع پیلی در وسط یا روی دو پا و یا هم در وسط و هم روی دو پا قرار می گیرد. اگر بخواهیم سه عدد پیلی دو طرفه هر کدام به عمق 5 سانت در جلوی دامن قرار دهیم مقدار پارچه در نظر گرفته برای تمام جلوی دامن باید 60 سانت بیشتر باشد و برای الگوی نصف دامن 30 سانت در نظر می گیریم که وقتی دولا می شود همان 60 سانت می گردد.

اندازه اولیه پارچه

اندازه پیلی تمام شده

مرحله اول : ابتدا جای پیلی را روی پارچه مشخص می کنیم( خط نقطه چین شده محل تا ی پیلی است ) از آنجا باندازه 10 سانت و با مشخص کردن دو تا 5 سانت در هر طرف علامت می گذاریم.

اندازه زدن پیلی دو طرفهمرحله دوم : پارچه را از جای تعیین شده برای پیلی تا نموده و فاصله 10 سانتی را کوک می نیم و روی آن را به اندازه دلخواه همانطور که در پیلی یک طرفه اشاره شد چرخ می کنیم.

دوخت پیلی دوطرفه

مرحله سوم : ابتدا روی درز را اتو کرده سپس پارچه را باز کرده پیلی را از وسط به داخل فشار داده بطوریکه دو پیلی در دو طرف ایجاد گردد مانند شکل و آن را اتو می زنیم ( خطوط 5 سانتی لبه های پیلی قرار می گیرد). سپس بالای پیلی رادوخته تا پیلی از جای خود حرکت نکند و کوک اولیه را می شکافیم.

تا و اتوکاری پیلی دوطرفه

پیلی دوطرفه هم می تواند از سمت زیر مورد استفاده قرار گیرد( تصویر 3) و هم ازسمت رو ( تصویر 4)که شکل های آن را در پایین می بینید.

پیلی دوطرفه از زیرپیلی دو طرفه از رو

پیلی دوقلو دوبل

منظور از این نوع پیلی دوتا پیلی دوطرفه داخل هم است که پیلی داخلی بلند تر دوخته می شود و پیلی رویی کوتاه تر تا هنگام حرکت زیبایی خود را نشان دهد. مقدار پارچه اضافه تر به ازای هر پیلی 40 سانتی متر است . پس اگر بخواهید دو تا پیلی دوقلو دوبل جلوی دامن بدهید مقدار پارچه جلوی دامن را باید 80 سانت بیشتر در نظر بگیرید. ( تصویر 1)

پیلی دوقلو تو هم

مرحله اول : ابتدا جای پیلی را روی پارچه مشخص می کنیم سپس پارچه را از همانجا دو لا کرده و فاصله های 12 و 8 سانتی متر را مانند شکل علامت گذاری کرده بطور موازی کوک می زنیم. روی خطوط را به اندازه دلخواه چرخ می کنیم اما طوریکه خط نزدیک به دولای پارچه 3 تا 5 سانت بلند تر از خط دوم باشد.

اندازه زدن پیلی دوقلو

مرحله دوم : اول روی درز ها را بطور ساده اتو می زنیم سپس پارچه را باز نموده درز اول را روی درز دوم فشار داده و مانند تصویر اتو می زنیم ( تصویر 3 ).

اتو کاری اول

سپس پیلی دوم را مانند پیلی دوطرفه که در قبل هم اشاره شد اتو می کنیم . ( تصویر 4) و در آخر کوک ها را می شکافیم.

اتوکاری دومبعد از اتمام اتو کاری پیلی به شکل زیر در خواهد آمد.

پیلی دوقلو 1

چین پلیسه : به چین و چروک های ادامه دار و منظم که سطحی از پارچه را می پوشانند چین پلیسه گفته می شود . عمق این نوع چین ها بین 1 تا 5 سانتی متر است و می توانند یک طرفه یا دوطرفه و یا پیله سُلی ( پیلی هایی که در بالا کم عرض و در پایین عریض تر هستند ) باشد. در این جا ودیعه می خواهد پلیسه 1 سانت را به شما آموزش دهد که با دست و تای روی پارچه ساخته می شود. مقدار پارچه سه برابر تعداد پیلی هایی است که می خواهیم ایجاد کنیم . بازای هر پیلی 1 سانتی، 3 سانتی متر اضافه پارچه در نظر می گیریم.

ابتدا یک پیلی 1 سانتی با دست روی پارچه ایجاد کرده و سنجاق می زنیم و همان را اتو میکنیم سپس پیلی دوم و سوم را به همین ترتیب درست کرده و اتو می کنیم و در آخر بالای پیلی ها را چرخ کرده یا کوک می زنیم تا پلیسه در جای خود ثابت بماند.

اگر بخواهید ابتدا روی پارچه اندازه پیلی هارا مشخص کنید باید اندازه را اول 1 سانت و بعد 2 سانت اندازه بزنیدکه 2 سانتی ها تا شده و به زیر 1 سانت می رود. تصاویر زیر نحوه کار را نشان می دهد.

تازدن پیلی ها

اتو کاری پیلی هاپلیسه یک سانتیاین نوع پلیسه در بعضی از قسمت های لباس می تواند مدل دار باشد و نوعی پلیسه ترکیبی ایجاد کند که یک نوع آن را در این جا با شکل به شما نشان داده ایم. البته مدل های مختلفی از آن را می توانید روی آباژور ها ببینید. ( تصاویر 4 تا 6 )

پلیسه مدل دار 1پلیسه مدل دار 2 jpg

پلیسه مدل دار

نکته آخر آنکه برای باز نشدن پلیسه های مدل دار هنگام شستشو و اتو کاریهای مجدد از زیر محل های تا، پیلی را بست می زنیم.

 

چین سوزنی

ساده ترین نوع چین دادن است که بخاطر چروک های ریزش به آن چین سوزنی گفته می شود مقدار پارچه را 2 برابر تا دو و نیم برابر می گیرند. یک طرف پارچه را کوک های ریز می زنیم و یا با درشت ترین بخیه چرخ با کشش شل نخ می دوزیم. نخ زیر را کشیده و چین های ایجاد شده را مرتب می کنیم.

بخیه زدنچین کش کردن

لانه زنبوری

نوعی از چین سوزنی است که روی آن دوخته می شود انواع مختلفی دارد که ودیعه می خواهد لوزی شکل آن را به شما آموزش دهد. مقدار پارچه مورد نیاز برای لانه زنبوری ها 4 برابر اندازه مورد نیاز ما است. توجه داشته باشید عمق چین های لانه زنبوری به درشتی و ریزی کوک های اولیه شما بستگی دارد که طرح ظریف تر و یا درشت تر روی آن پیاده می شود. جنس پارچه نیز در ظرافت طرح مؤثر است. مواد مورد نیاز : پارچه ، کاربن ، کاغذ شطرنجی و مداد.

مواد مورد نیاز

اندازه چین هایی را که می خواهیم داشته باشیم با استفاده از کاغد شطرنجی روی پارچه علامت گذاری می کنیم.

علامت گذاری روی پارچهآثار علامت گذاری

از روی علامت ها سه ردیف کوک می زنیم آنها را کشیده و چین ها را مرتب می کنیم. البته در موارد غیر از اشکال هندسی فقط انجام کوک های منظم و چین های منظم کافی است. در شکل تعداد چین ها را برای شما مشخص کرده ایم.

مرتب کردن چین ها

دوخت ردیف اول : چین های 1و2 بهم دوخته می شود و 3و4 بهم و به همین ترتیب دو به دو چین ها بهمدیگر دوخته می شوند.

دوخت ردبف اول

دوخت ردیف دوم : با فاصله منظمی پایین تر از ردیف اول چین های 2و3 بهمدیگر دوخته می شوند وچین های 4و5 به یکدیگر و به همین ترتیب تا انتهای ردیف دوخته می شود.

دوخت ردبف دوم

ردیف های فرد یعنی ردیف های 3و5و7 مثل ردیف 1 دوخته میشوند و ردیف های زوج یعنی ردیف های 4و6و8 مثل ردیف 2 دوخته می شوند در انتهای کار شکل زیر حاصل می شود.

روی لانه زنبوریپشت پارچه لانه زنبوری شده

از اینکه فرصت خود را به ما دادیدبسیار سپاسگزاریم ودیعه در انتظار پیشنهادات و انتقادات شما است.

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 7
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 7 فروش
0
0
0
0
0
 1. faeze

  در تاریخ

  پاسخ

  چه خوبه سایتتون.دستتون درد نکنه.چطور پیدانکرده بودمش تا الان.پروردگارعزیزانتون روحفظ کنه وسلامتی بده بهتون…

  • ندا ایمانی

   در تاریخ

   پاسخ

   ممنون از حسن نظر شما دیدگاه های شما مایه دلگرمی ماست

 2. مهنوش

  در تاریخ

  پاسخ

  بسیار عااااااالی. خیلی خیلی ممنونم

 3. محمد حسین

  در تاریخ

  پاسخ

  عالی بود در مورد دکلته ها هم مطلب بزارین

  • ندا ایمانی

   در تاریخ

   پاسخ

   باسلام در نظر داریم درمورد شناخت انواع دکلته و نحوه الگو ان هم مطلب بگذاریم امید وارم بتوانم زود تر اینکار را بکنم از نظر شما هم سپاسگزارم

 4. زهرا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام عالی بود.

  این هم یه لینک کانال خیاطی برای دوستان علاقه مند خیاطی

  @doc_khayati

 5. احمدپور

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  عالی و کامل مثل همیشه
  واقعا ممنونم
  پاینده باشید

 6. مانا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  من به همین روشی که توضیح دادین انجام می دادم جدیدا یه مربی خیاطی بهم گفت که باید برای اجرای پیلی اول به اندازه 1.5سانت از لبه دامن به خط باسن بزرگ به اصطلاح صفر کنیم . بعد اندازه پیلی رو اضافه می کنیم. گفت این کاربرای جلوگیری از باز شدن پیلی ها س.درسته؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز مربی شما درست گفته هنگام صاف ایستادن لای پیلی کمتر باز میشود و این نوع کارها به سلیقه افراد بستگی دارد

 7. سمیه

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام فوق العاده بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 3430
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان