0

اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

یکی از دانش هایی که هر خیاط باید به آن مسلح باشد دانش چگونگی اصلاح لباس یا همان پِرُو گیری است . بعبارتی وقتی لباس در مرحله اول دوخت است باید به تن پوشنده آزمایش شود تا اگر نیاز به تغییراتی دارد در همان مراحل ابتدایی انجام گیرد زیرا بعد از اتمام لباس تغییرات بسیار سخت خواهد بود . شکافتن و دوختن دوباره باندازه دوخت دو عدد لباس وقت می برد پس برای استفاده بهینه از وقت باید تمام دقت را بکار برد و چگونگی انجام آن را دانست . دراین مبحث دو موضوع پرو گیری را معرفی می کنیم یکی زمان ابتدای دوخت که ایراد روی الگو باید برطرف شود و دیگری زمانی است که لباس تمام شده ای بدست شما می رسد و نیاز است تغییرات واصلاحاتی در آن ایجاد کنید تا ترکیب دُرُستی روی تن داشته باشد .

شخصی که لباس روی اندام او پرو می شود باید لباس زیر و کفش مناسب بپوشد ، باید در موقع ایستادن راحت و عادی بایستد و اگر الگو متقالی ( پاترون) در جایی شکافته شد سنجاق زده شود .

در موقع پرو ، پرو شونده باید دور تر از پرو کننده بایستد تا پرو کننده بتواند از فاصله معین پیراهن را روی بدن او پرو کند و از ایراد های آن آگاه شود او باید آهسته بچرخد و پرو کننده هر ایرادی را یاد داشت و به درز های پهلو خوب دقیق شود .

1 ـ اندام های ایستاده : وقتی از پهلو نگاه می کنیم خط پهلوی پیراهن روی تن پوشنده باید کاملا عمود بر زمین باشد اگر به سمت جلو یا عقب تمایل داشته باشد این لباس نیاز به اصلاح دارد .

اندام های ایستاده

الف ـ اندام ایستاده به بالا : معولاً در کسانی که شکم خودرا به سمت جلو می دهند خط پهلو به سمت بالاتمایل پیدا می کند.( شکل 2 به سمت بالا) برای رفع این حالت باید روی الگو اولیه در قسمت کارور و خط سینه بُرِشی ایجاد نموده و آن را باندازه لزوم باز کنیم تا خط کمر پایین آمده درجای خود قرار گیرد.این تغییر ممکن است فقط در خط کارور و یا روی خط سینه مورد احتیاج باشد . اطراف الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه پهن تر می شود و درز پهلو بر خط پهلو منطبق می گردد.

اندام ایستاده به سمت بالا

اگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت روی خط کمر در پشت درزی گرفته شودبه نحوی که درز در وسط پهن تر بوده و به پهلو صفر گردد البته قد لباس قدری کوتاهتر خواهد شد .

ب ـ اندام خمیده به جلو : این حالت برای افراد مسن که نمی توانند صاف بایستند ممکن است پیش بیاید. در این حالت خط پهلو به سمت عقب تمایل دارد . برای رفع این عیب عرض الگوی بالاتنه را در قسمت های خط سینه و کارور همان طور که در قسمت الف گفته شد قیچی میکنیم ولی این دفعه در عوض دور کردن آنها از یکدیگر آنها را باندازه لزوم روی همدیگر قرار می دهیم و سپس الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه در پهلو کوچک تر می شود . طول درز پهلو کوتاه تر خواهد شد .

اندام خمیده به سمت پاییناگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت می توان درزی در قسمت کمر یا کارور یا باسن کوچک در جلو ایجاد کرد تا حالت برش به خودش بگیرد به نحوی که در وسط جلو درز پهن تر بوده و به پهلو ها صفر شود .

2 ـ حلقه گردن : حلقه گردن لباس می تواند باز تر و یا تنگ تر از طوق گردن بوده و یا حالت های افتادگی داشته باشد

الف ـ دور حلقه گردن تنگ تر از حد معمول : در این حالت گردن لباس به گردن فرد می چسبد و چروک دارد پس در جلو و پشت الگو باندازه مورد لزوم از حلقه گردن کم می کنیم . و در صورتیکه لباس دوخته شده است دور گردن لباس را باید باندازه لزوم چید و گردن لباس را گشاد کرد

خطوط نقطه چین نشانه خط قبلی الگو است و خطوط پر رنگ و ممتد خط الگوی اصلاح شده است

ب ـ پشت گردن تنگ : در این حالت ناصافی هایی به شکل کشیدگی اریب وار در قسمت گردن به سمت پشت دیده می شود که نشانه تنگی گردن پشت است پس الگو را در پشت گردن کمی گشاد کرده و به همان اندازه به سرشانه در قسمت حلقه آستین اضافه می کنیم سپس خط شانه را اندازه می گیریم تا اندازه آن با اندازه اولیه یکی باشد .

و اگر در لباس دوخته شده این حالت دیده شد سر شانه را شکافته و به مقداری که جلو صاف بایستد سر شانه جلو را به سمت آستین می بریم در این حالت اضافه ای را که در طوق گردن پشت مانده را می چینیم .

دقت کنید با این کار سر شانه از حالت اولیه خود کوتاه تر می شود پس اگر لباس شما دارای سر شانه بزرگ است این کار را بکنید تا هم سر شانه اندازه شود و هم ایراد یقه بر طرف گردد . در غیر این صورت آستین بالاتر از خط شانه قرار خواهد گرفت که جلوه خوبی ندارد .

دور گردن تنگ تر از حد معمول

پشت گردن تنگ

ج ـ افتادگی در جلوی گردن : در این وضع لباس در خط گردن حالت افتادگی زیادی دارد . پس در الگو خط شانه را در ناحیه گردن کمی پایین می آوریم و به جلو کردن از قسمت شانه کمی اضافه می کنیم مثل شکل و به همان اندازه اضافه شده در گردن از شانه کم می کنیم پس اندازه خط شانه با خط اصلی شانه باید یکی باشد

شلی جلوی گردن

در لباس های دوخته شده نا چاریم سرشانه را شکافته و مقدار شلی را از سر شانه بگیریم و سر شانه پشت در ناحیه اتصال به جلو کمی اصلاح شود در این حالت سرشانه از گردن کمی فاصله خواهد گرفت .

د ـ حلقه گردن باز تر از حد معمول : در این حالت حلقه گردن لباس دورتر از گردن قرار می گیرد و به اصطلاح قدری گشاد است پس در جلو و پشت الگو به اندازه لازم به حلقه گردن اضافه می کنیم

در لباس دوخته شده درز سرشانه را پهن ترکرده و به اصطلاح سر شانه را می گیریم و چون حلقه آستین کوتاه تر می شود حلقه آستین را از زیر روی درز پهلو گشادتر می کنیم .لازم به ذکر است این کار درد سر زیادی دارد .

حلقه گردن باز تر از حد معمول

3 ـ ایراد های اندامی شانه : افراد دارای شانه های مختلفی هستند بعضی شانه های افتاده و بعضی چهارشانه هستند عدهای هم ممکن است شانه های نامتقارن داشته باشند پس لباس برای هر کدام مشکلات مختلفی را نشان می دهد و بطور متفاوت باید اصلاح گردند

الف ـ شانه های مربع : همان چهار شانه بودن و بالابودن سر شانه ها است در این صورت بالاتنه در خط شانه کش آمده و چین می خورد پس حلقه آستین را روی الگو درنزدیکی شانه تا خط گردن برش می دهیم بطوریکه الگو جدا نشود و باندازه لزون ان را باز می کنیم ( اوازمان می دهیم ) چون حلقه آستین گشاد تر می شود به همان اندازه اضافه شده از زیر بغل بالا می آییم و نقاط موازنه را تصحیح می کنیم

برای لباس دوخته شده با استفاده از هنرمندی خودتان تکه ای را به شکل سه گوش به سر شانه اضافه نموده و بعد حلقه لباس را از زیر بگیرید . ممکن است روی سینه کمی تنگ شود پس از آزادی سینه به قدر کافی باید مطمئن باشید .

شانه های مربع

ب ـ شانه های افتاده : در این حالت خطوط چین خورده و فرو رفته از پهلوی حلقه آستین نمودار می شود . حلقه آستین را روی الگو نزدیک خط شانه برش می دهیم بطوریکه الگو از هم جدا نشود و آنها را باندازه لزوم روی هم می بریم چون حلقه آستین کمی تنگ می شود به همان نسبت تنگ شده از زیر بغل حلقه آستین را گشاد می کنیم و نقاط موازنه را که جا بجا شده اند دو باره تصحیح می کنیم

در لباس دوخته شده سر شانه را از قسمت حلقه گرفته و زیر بغل را به همان اندازه گشاد می کنیم ( می چینیم )

شانه های افتاده

ج ـ شانه جلو بر جسته : افرادی که دارای بر جستگی در استخوان کتف هستند . در این حالت لباس در روی استخوان شانه کشیده می شود . روی الگو حلقه آستین را در نزدیکی شانه تا نقطه گردن برش می دهیم بطوریکه الگو از یکدیگر جدا نشود آنگاه به اندازه مورد لزوم آن را باز میکنیم و به نسبت زیادشدن سر شانه به کاپ آستین نیز اضافه میکنیم .

در مورد لباس دوخته شده ای که دارای این مشکل است همانند مورد الف باید با هنرمندی خودتان مطابق آنچه گفته شده تکه ای اضافه کنید

شانه جلو برجسته

د ـ شانه ناجور و ناصاف : در این حالت فقط در یک شانه خطوط چین خورده دیده می شود پس همان یک شانه را اصلاح میکنیم که می تواند یکی از سه مورد بالا روی آن صدق کند

شانه ناجور و ناصاف

نکته آخر در مورد سرشانه : در مورد کسانی که شانه های کوچک ولی بازوانی بزرگ دارند توجه داشته باشید که باید سر شانه آنها را باید کمی بزرگتر گرفت و با استفاده از اِپُل در سرشانه آن را خوش ترکیب ساخت با این کار بزرگی بازو کمتر نمایان می شود.

4 ـ عیوب ایجاد شده در قسمت سینه : اگر کسی دارای اندام ویژه باشد بهتر است اندازه های او دقیق گرفته شود در غیر این صورت اگر از الگوی استاندارد استفاده می کنید حتماً سینه ، کمر و باسن را کنترل نموده و ساسون ها را دوباره تنظیم کنید . مشکلاتی که می تواند در هنگام پرو در قسمت سینه ایجاد شود عبارتند از :

الف ـ سینه بالا ایستاده : این به این معنا است که انتهای ساسون سینه به نوک سینه نمی رسد بلکه زیر سینه واقع شده است که در این صورت روی خط سینه چروک وکشش مشاهده می شود لذا روی الگو و همینطور روی لباس باید نوک سینه را که بالاتر از محل قبلی خودش است ،مشخص نموده و ساسون را دوباره در جای جدید رسم کرد .

خطوط نقطه چین محل اولیه ساسون بوده و خطوط ممتد جای اصلی و اصلاح شده می باشد .

سینه بالاایستاده

ب ـ سینه پایین افتاده : منظور این است که نوک ساسون سینه بالاتر است نوک سینه فرد قرار دارد .در این حالت لباس در روی خط سینه حالتی فرو رفته و بی شکل دارد و در محل ساسون کشیده می شود . پس روی الگو جای نوک سینه را باندازه لزوم پایین می آوریم و ساسون جدید را به این نقطه منتقل کرده و آن را دو باره رسم می کنیم . روی لباس دوخته شده هم نوک سینه را روی تن فرد علامت گذاشته ساسون قبلی را شکافته و دوباره درجای جدید می دوزیم.

سینه پایین افتاده

ج ـ سینه کوچک تر از حد معمول : در این حالت لباس در ناحیه کارور خالی و فرو رفته است و چروک هایی در قسمت وسط سینه روی خط کارور دیده می شود . مقداری را که باید کم شود روی لباس اندازه می رنیم سپس روی الگو در جلو گردن و نقطه سر شانه باندازه مشخص شده پایین می آییم خط گردن را دوبارهر رسم می کنیم و خط جدید گردن را به خط شانه وصل می کنیم

سینه کوچکتر از حدمعمول

درحالتی که لباس دوخته شده این مشکل را داشته باشد قسمت سر شانه به حلقه گردن را شکافته و از جلو سر شانه را بیشتر می گیریم و بعد حلقه جلوی گردن را اصلاح می کنیم

د ـ سینه بزرگ : این اشکال معمولاً به خاطر اندازه گیری نادرست ایجاد می شود در این حالت لباس روی خط سینه کشیده شده و بالاتر از خط سینه می ایستد . اگر تمام اندازه ها کوچک تر از سایز سینه باشد بایدالگو را با همان سایز کوچک تر ساخت و سپس آن را در محل سینه اصلاح کرد بدین گونه که الگوی بالاتنه را از قسمت افقی و عمودی قیچی می کنیم و آن را باندازه لزوم باز می کنیم این الگو در قسمت سینه و ساسون بزرگ تر خواهد شد .( توضیحات تکمیل تر را می توانید درالگوی بالاتنه قسمت الگو های ویژه برای اندام های خاص قسمت 4 ملاحظه کنید )

سینه بزرگ

اگر لباس دوخته شده دارای اینچنین مشکلی بود و جای دوخت هم در درز پهلو نداشته باشیم از پارچه همرنگ استفاده نموده و دو عدد مثلث به قاعده نصف تنگی روی سینه بعلاوه جادوخت و ساق هایی به طول فاصله زیر بغل تا خط کمر یا باسن کوچک تهیه نموده و این دو مثلث را به دو پهلو اضافه می کنیم .همچنین مثلثی دیگری به زیر بغل آستین با همان قاعده و طول دلخواه می دهیم تا وصل آستین به تنه دچار مشکل نشود .

5 ـ پشت برآمده : در این وضع بر آمدگی یا باصطلاح قوز پشت در خط کارور به پارچه فشار آورده باعث میشود که بالاتنه در پشت بالا بایستد لذا باید قد بالاتنه را در پشت روی الگو بلند کنیم اگر بقیه اندام حالتی بهنجار داشته باشد طول قد بالاتنه در پشت را باندازه الگوی معمولی می سازیم و بعداً تغییرات آن را روی اصلاحات مخصوص فراهم می کنیم . بدین ترتیب خط کارور پشت را عوض می کنیم و آن را باندازه مورد لزوم باز می کنیم خط مرکزی پشت را روی خطی عمود صاف می کنیم ساسون سر شانه در این موقع پهن ترمی شود سپس آن را رولت می کنیم.

پشت برآمده

برای این کار روشهای دیگری هم پیشنهاد می شود :

الف ـ حلقه آستین را بلند می کنیم سپس خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و به حلقه آستین اوزمانی داده و آن را روی لباس می گیریم در این حالت ساسونی در قسمت حلقه آستین در پشت خواهیم داشت .

پشت بر آمده الف

ب ـ خط کارور را از قسمت مرکزی پشت می چینیم و اوازمانی در آن ایجاد در این حالت در خط مر کزی پشت درز خواهیم داشت ( الگوی بالاتنه استثناء شماره 2 )

ج ـ خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و روی هم بیاورید ؛ساسون سر شانه را ببندید و باندازه فضایی که ایجاد می شود روی خط حلقه گردن پشت اوازمانی ایجاد کنید در این حالت ساسون هایی از خط گردن تا کارور روی لباس شما ایجاد می گردد.

پشت بر آمده ج

د ـ خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و روی هم بیاورید ؛ ساسون سر شانه را بچینید تا کاملا باز گردد . در این حالت ساسون سر شانه پهن تر می شود . در دو مورد آخر چون حلقه آستین کوچک می شود حلقه را از زیر بغل گشاد کنید.

پشت بر آمده د. jpg

در مورد لباس دوخته شده چون لباس خودش را بالاکشیده و پُفی در قسمت حلقه آستین پشت ایجاد می شود باید مثل مورد (الف) ساسونی را در حلقه آستین پشت ایجاد کنید و کوتاه شدگی پشت لباس را تکه داده و کمر بند روی آن ببندید تا پیدا نباشد .

6 ـ آستین : گاهی بعد از وصل آستین متوجه می شویم ناهمواری هایی روی آستین ایجاد شده معمولاً این چین و چروک ها دلایل مختلفی دارد از جمله چاقی یا لاغری بازو ، کو تاهی یا بلندی کاپ آستین

الف ـ بازوی چاق و بزرگ : آستین دور بازو چین خورده و کشیدگی دارد . در این حالت الگوی آستین را در خط مرکزی و قسمت عرضی بالای آستین قیچی می کنیم ( نقطه موازنه پشت آستین ) بطوریکه کاغذ الگو از یکدیگر جدا نشود الگو را باندازه مورد لزوم مثل عکس باز می کنیم خط بالای الگو را در حالیکه مقداری به آن اضافه شده دوباره رسم میکنیم (خط را آرایش می دهیم ) سپس حلقه آستین رادر بالاتنه به اندازه 1 سانتی متر پایین برده و گشاد می کنیم چون نقطه های موازنه تغییر میکندآنها را دوباره مشخص میکنیم. ( نقاط سیاه نقاط موازنه جدید هستند و نقاط طوسی نقاط موازنه قبلی )(توضیحات تکمیلی در ایراد اندامی دور بازوی چاق در الگوی آستین )

بازوی چاق

ب ـ بازوی لاغر : بالای آستین روی بازوحالت پف کردگی و نازیبا دارد .پس روی الگو خط مرکزی آستین را قیچی کرده و آن را باندازه مورد لزوم روی هم می آوریم ودوباره خط بالای آستین را رسم میکنیم در نتیجه خط بالا ( کاپ آستین ) کم می شود و برای هماهنگی باتنه حلقه آستین را در زیر بغل بالاتنه 1 سانتی متر تنگ می کنیم و نقاط موازنه رادوباره مشخص میکنیم .

بازوی لاغر

ج ـ کاپ آستین کوتاه : خط حلقه آستین در شانه حالت کشیدگی دارد و آستین در این قسمت آزاد نیست پس روی الگو قسمت بالای آستین را در حالت عرضی برش داده و اندازه لازم را به آن اضافه می کنیم در نتیجه آستین در سر شانه آزاد تر خواهد شد .

کاپ آستین کوتاه

د ـ کاپ آستین بلند : اضافه کاپ آستین در شانه باعث افتادگی آستین در سر شانه می شود پس روی الگو قسمت بالای آستین را در خط عرضی برش می دهیم و باندازه مورد لزوم آن را روی هم میبریم مثل شکل .

کاپ آستین بلند

ه ـ آستین پیچ دار : ممکن آستین به سمت راست یا چپ متمایل بوده و پیچ داشته باشد پس آستین را از بالاتنه جدا میکنیم در حالت ایستاده به نقاط صحیح در حلقه آستین سنجاق کرده و نقاط موازنه را دوباره مشخص می کنیم در این حالت آستین اغلب از جای صحیح خود حرکت می کند پس باید نقاط موازنه همیشه مشخص باشند تا حلقه آستین در جای صحیح خود قرار گیرد . این نوع اصلاح اغلب در مواقعی پیش می آید که نقاط موازنه بالاتنه تغییر کرده و اصلاح شده باشد. معمولاً اگر آستین را هنگام دوخت کمی به راست یا به چپ بچرخانیم این مشکل برطرف میگردد .

نکته : نقاط موازنه نقاطی هستند که باید روی هم منطبق گردند مثلاً نقطه موازنه ای که در جلو بالاتنه قرار دارد باید با نقطه موازنه ای که در جلوی آستین قرار دارد هنگام دوخت روی هم قرار گیرد . در متد متریک این نقاط هنگام الگو کشیدن مشخص می شوند ولی در متد گرلاوین این نقاط را خودمان می توانیم تعیین کنیم.

آستین پیچ دار

عکس کاور : Liliana Rodrigues

سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 19768
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان