0

آموزش الگوی یقه انگلیسی به روش متریک

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

یکی از یقه های زیبایی که از قدیم مرسوم بوده و هنوز تازگی خود را حفظ کرده ، یقه انگلیسی است که در این مبحث ودیعه سعی دارد الگوی آن را به روش متریک که به اذعان اساتید دانشگاه یقه های این روش به خوبی روی بدن ایستایی دارند ، آموزش دهیم . جا دارد در اینجا از استاد ارجمندم خانم نظری مدرس محترم دانشکده فنی شریعتی در آموزش مؤثرشان در کلاسهای درس تشکر کنم .

یقه های انگلیسی تنوع شکلی زیادی دارند مانند یقه های پهن ، باریک ، بلیزیری و …. که همگی آنها از یک الگوی اساس پیروی میکنند . شکل یقه ای که میخواهید داشته باشید بستگی به سلیقه تان دارد ولی ما در اینجا ابتدا یقه استاندارد را اموزش می دهیم و سپس چگونگی تبدیل آن به یقه بلیزری را بازگو می کنیم .

طبق روال آموزش های سایت ، گام به گام الگو را آموزش می دهم . ابتدا الگوی پرو گیری شده و بدون برشی را تهیه کنید (قبلا باید ایراد ها روی الگوی تان برطرف شده باشد )

1ـ ساسون سرشانه را به پهلو انتقا ل دهید.

2ـ مقدار دگمه خور یا رویهم گرد را  که بستگی به دگمه ، پارچه و نوع لباسی دارد که می خواهید تهیه کنید و معمولا بین 2 تا 2و نیم سانت هست را به خط مرکزی جلو اضافه کنید. از نقطه A  به بیرون می روید و خطی موازی خط مرکزی جلو رسم می کنید .

شکل 1 یقه انگلیسی
شکل 1 یقه انگلیسی

3ـ مقدار بازی ( باز بودن یقه ) که میخواهید داشته باشید را روی خط مرکزی جلو علامت بزنید ( نقطه K ).

4ـ نقطه C   در شکل 2 تقاطع سرشانه با گردن را نشان میدهد اگر از جمله کسانی هستید که دوست دارید یقه با گردنتان فاصله داشته باشد می توانیداز این نقطه روی خط سرشانه به سمت چپ ( سمت حلقه آستین ) از نیم سانت تا حد اکثر دو سانت وارد شده و یقه را گشاد کنید ، این کار روی یقه پشت هم انجام میگیرد. در غیر این صورت نیازی نیست که یقه را گشاد کنید و ما در این آموزش یقه را گشاد نکرده ایم .

5 ـ از نقطه C  خط سرشانه را امتداد داده حدود 2 سانت به بیرون می آییم ( نقطه D ).

6  ـ از نقطه D با خط کش خطی رسم میکنیم که از نقطه K بگذرد و خط دگمه خور را قطع نماید ( خط DD’ ).

7 ـ روی خط DD’  (خط شکست ) بسته به میزان باز بودن یقه از یک تا حداکثر سه ساسون هر کدام حدود نیم سانت بعنوان ساسون لقی یقه می گیریم . توجه داشته باشید هر چه یقه باز تر باشد تعداد این ساسونها بیشتر میشود . در این آموزش  دو ساسون در نقاط D1 و D2 گرفته شده و با رنگ سبز نشان داده شده است . بعد ازگرفتن ساسونها خط DD’ دچار ناهمواری می شود که بریدگیهای خارج از الگو را دو باره چسبانده و خط را دوباره صاف می کشیم اصطلاحا گفته می شود خط را آرایش می دهیم.

شکل 2 یقه انگلیسی
شکل 2 یقه انگلیسی

8 ـ حال نوبت تعیین دال یقه است .برای راحت تر بودن بهتر است ابتدا روی الگوی تنه جای دال یقه ( نقطه F’) و میزان پهنای یقه را با خط کم رنگی رسم کنید ( مثلث K’F’D’) .بعداً خط شکست را تا کرده و این مثلث در سمت راست الگو رولت می شود.

نکته :دال یقه می تواند تا سه سانت بالاتر از گودی گردن مانند یقه بلیزری و یا چندین سانت پایین تر از آن قرار بگیرد واین بستگی به مدلی دارد که آن را طراحی میکنید.

9ـ خط DD’ را ادامه می دهیم و از نقطه D به اندازه نصف پشت گردن بعلاوه 1 علامت می زنیم ( نقطه E) ااندازه گیری را روی الگوی یک دوم پشت که داریم با متر ایستاده انجام میدهیم.

10 ـ باندازه DE به صورت پرگاری حدود 2 سانت به سمت چپ آمده و علامت می زنیم ( نقطه E1) خط DE1 باید هم اندازه خط DE باشد.

نکته : فاصله EE1 میتواند از 2 تا 6 سانت در نظر گرفته شود هر چه بخواهیم پشت یقه پهن تر و روی بدن خوابیده تر قرار گیرد این مقدار بیشتر می شود.

شکل 3 یقه انگلیسی
شکل 3 یقه انگلیسی

11 ـ از نقطه E1 خطی عمود بر خط E1Dرسم میکنیم.

12 ـ از E1 دو سانت به سمت چپ می آییم می شود نقطه E2 . فاصله E1E2 مقدار پایه یقه در پشت می باشد.

13 ـ بعد از رولت کردن طرح یقه در سمت راست الگو خط ‘FK را حدود دو ونیم سانت ادامه می دهیم.

14 ـ از نقطه C  خطی موازی خط شکست یا همان DD’ می کشیم تا خط ‘FK را قطع کند ( نقطه F1 ).

خط گودی گردن را در اینجا پاک می کنیم چون دیگر به آن احتیاجی نداریم.

شکل 4 یقه انگلیسی
شکل 4 یقه انگلیسی

15 ـ خط E1E2  را به سمت راست ادامه می دهیم و از نقطهE1 در یقه انگلیسی استاندارد بین 6 تا 8 سانت علامت می زنیم ( نقطه  E3 ) . خط E1E3  اندازه پهنای پشت یقه می باشد (CB  یقه )

16 ـ روی خط FF1 نقطه ای را نزدیک به خط مرکزی جلو انتخاب میکنیم این انتخاب بستگی به مدل مورد نظر دارد ( نقطه F2 ).

17 ـ  از نقطه F2  خطی اریب می کشیم طوریکه از نقطه F داخل تر قرار گیرد و حدود دو تا سه سانت بالاتر از آن باشد ( این اندازه بستگی به مدل خودتان دارد) و آن را F3 می نامیم.

18 ـ از F3  به E3  خطی رسم میکنیم که لبه خارجی یقه می باشد . هنگام طراحی این خط زاویه های F3 و E3 لازم است که قائمه باشند و بنابر این همانطور که در شکل زیر دیده می شود این خط کمی انحنا دارد.

شکل 5 یقه انگلیسی
شکل 5 یقه انگلیسی

در تصویر زیر خطوط اضافه و غیر کاربردی پاک شده است . جای اولین دگمه و جادگمه نیز نشان داده شده است .

شکل 6 یقه انگلیسی
شکل 6 یقه انگلیسی

یقه انگلیسی استاندارد را روی شکل زیر در روی بدن نشان داده ایم.

تصویر ادمکی یقه انگلیسی استاندارد
تصویر ادمکی یقه انگلیسی استاندارد

تبدیل یقه انگلیسی استاندارد به یقه بلیزری

یقه بلیزری نوعی یقه انگلیسی است که شکل دال آن به سمت بالااست . برای این کار لازم است F2 را کمی داخل تر برده و F را به سمت  F3  و بیرون تر از آن بالا ببرید فاصله خط FF2  با نقطه F3 حدود نیم سانت است به تغییر تصویر الگو در زیر توجه نمایید.

 

شکل 6 تبدیل به یقه بلیزری
شکل 7 تبدیل به یقه بلیزری

تصویر قرار گرفتن یقه بلیزری روی بدن

تصویر ادمکی یقه بلیزری
تصویر ادمکی یقه بلیزری

19 ـ  وقتی کار الگو تا به اینجا به اتمام رسید  باید از یقه قرمز رنگ تصویر یعنی نقاط EE2C1F1F2F3 یک بار رولت کنید و قسمت بالای یقه جدا شود.

بالاتنه این نقاط می شود        1234D’FF1F2C

نکته : در تنه و یقه مثلث CC1F1  مشترک است و در هر دو قسمت وجود دارد و نباید بریده شود هنگام دوختC  به C1 وصل می شود.

نحوه رسم سجاف

همانطور که در شکل نشان داده شده با رنگ سبز سجاف را اول روی تنه رسم میکنیم و سپس آن را روی کاغذ دیگری کپی می کنیم هم در جلو و هم در پشت. اندازه CC2 در جلو وپشت به یک اندازه است معمولا 5 تا 6 سانت . از خط مرکزی پشت هم به همان اندازه سرشانه پایین آمده و همانند گودی یقه پشت آن را می کشیم .

شکل7 سجاف یقه
شکل8 سجاف یقه

برای دوخت از قسمت قرمز یقه دو عدد دولا تهیه می شود که زیر و روی یقه را تشکیل می دهد.

در یقه انگلیسی خط مرکزی پشت یقه یا همان CB روی راستا و دو لای بدون درز قرار می گیرد و برای پارچه های راه راه برای زیبایی کار تکه ای را که می خواهیم روی یقه باشد  میتوانیم ازاریب نیز در بیاوریم .

امیدوارم آموزش مورد استفاده شما قرار گرفته باشد .

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 5
امتیاز کلی : 3.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 5 فروش
0
0
2
0
0
 1. مانا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام و خداقوت
  لطف می کنین آموزش یقه انگلیسی دو تکه به روش گرلاوین رو بذارین. سپاس
  و یه سوال کلی : آیا الگوی یقه ها در متد های مختلف با هم تفاوتی دارند؟ یا میشه مثلا الگوی بالاتنه رو گرلاوین استفائه کرد ولی یقه رو متریک یا برعکس. بازم ممنون

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز چون روش گرلاوین یقه انگلیسی رو روی تن خودم آزمایش نکردم بهمین دلیل اون رو آموزش ندادم ولی شما میتونید از تنه یک متد و یقه و یا آستین متد دیگه استفاده کنید گاهی اینطوری بهتره

 2. ویدا

  در تاریخ

  پاسخ

  عالیه عاشق اموزشاتون شدم از صد تا استاد بهتر یاد داده این سایت . عااالی خدا خیرتون بده . میرم یقه انگلیسی مانتومو طراحی کنم

 3. Shiva

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ببخشید یه سوال داشتم اینکه روش گرلاوین بهتره یا متریک از نظر تنخور

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز بعضی اندام ها متریک بهتر جواب میده و بعضی ها گرلاوین برای اندام خودتون یکبار با هر کدام از روش ها الگو در بیارید بپوشید ببینید کدام بهتر است

 4. عفت

  در تاریخ

  پاسخ

  اگر به ترتیب اموزشها گذاشته شند عالی میشه

 5. عفت

  در تاریخ

  پاسخ

  چرا تصاویر الگوها باز نمیشند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 2035
مدت دوره: 01:00ساعتآخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 3156
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان