0

آموزش اندازه گیری بالاتنه

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

با اندازه گیری دقیق می توان الگوی درستی رسم کرد و با الگوی خوب و دقیق لباس برازنده ای  دوخت . بنابر این ما در این قسمت سعی کرده ایم شما را با نحوه اندازه گیری و قسمت هایی را که باید اندازه گرفت آشنا کنیم . آنچه که در رسم الگوهای بالاتنه و پایین تنه به اندازه های آن احتیاج داریم عبارتند از :

اندازه گیری بالا تنه

تعدادی از اندازه های فوق اندازه های اصلی بوده که در کشیدن کادر اصلی الگو دخالت دارند و بقیه اندازه ای فرعی است که برای کنترل الگو استفاده می شوند.

قبل از شروع اندازه گیری بالاتنه فردی که می خواهیم اندازه گیری او را انجام دهیم باید لباسی کشی ، قالب تن و حلقه ای بپوشد سپس نوار نخی نازکی ( نوار کرسله) را دور کمر او بسته و می غلطانیم تا در گود ترین قسمت بدن قرار گیرد این قسمت دور کمر فرد محسوب می شود .
1ـ دور کمر : متر را دور بدن در قسمت کمر همان جایی که نوار کرسله را بسته ایم قرار داده و محکم روی هم گذاشته قسمت مماس شده دو سر متر ، اندازه کمر را نشان می دهد .

بالا تنه کمر 2-2

2ـ دور سینه : متر را دور بدن در قسمت سینه به نحوی قرار می دهیم که از نوک دو سینه ( پستان) بگذرد و نه آنقدر سفت باشد که سینه فرو رود و نه آنقدر شل که متر از بدن بیفتد .

دور سینه1-1

3 ـ الف : دور باسن بزرگ : متر را دور بدن در قسمت باسن بزرگ قرار می دهیم طوری که از برجسته ترین قسمت باسن در پشت عبور کند و در قسمت جلو به اندازه چهار انگشت عمودی آزادی داشته باشد و یا آنکه انتهای بزرگ خط کش تی (T) و یا گونیای بزرگ خیاطی را روی زمین گذاشته و طول آن را مماس شکم قرار می دهیم . سپس متر را از روی آن عبور داده و اندازه می گیریم .

3ـ ب : قد باسن بزرگ : همزمان با اندازه گیری دور باسن بزرگ سر دیگر متر را روی کمر قرار داده و تا خط باسن بزرگ اندازه میزنیم . مطابق شکل :

باسن بزرگ1-1

نکته : برای کسانی که شکم بزرگ دارند علاوه بر اینکه متر را در قسمت پشت از برجسته ترین قسمت باسن عبور می دهیم ، در قسمت جلو آن را تا روی ناف بالا می آورریم تا دامن یا شلوار در این قسمت دچار تنگی نشود .(تصویر زیر)

شکم بزرگ 2-2

4 ـ الف : دور باسن کوچک : حدود 10 سانت پایین تر از خط کمردر قسمت پهلو اگر انگشتان شست را فشار دهید ابتدای استخوان لگن را حس می کنید این جا دور باسن کوچک شماست . متر ر ا در همین قسمت دور بدن قرار داده و قسمت مماس شده دو سر متر اندازه دور باسن کوچک شما را نشان می دهد .

راه دیگر آنکه معمولا ناف انسان ها روی خط باسن کوچک است می توان دور بدن در قسمت ناف را اندازه گرفت

4ـ ب : قد باسن کوچک : همانند اندازه گیری قد باسن بزرگ سر دیگر متر را همزمان از کمر تا باسن کوچک قرار داده و قد باسن کوچک مشخص می شود .

باسن گوچک 2-2

5 ـ دور گردن : برای اینکه طوق گردن هنگام اندازه گیری مشخص باشد کش نازکی را به اندازه دور گردن بدون آنکه کشیده شود اندازه زده و حدود 6 سانت به اندازه گره اضافه تر می گذاریم سپس از داخل کش یک گوی کوچک یا حلقه ای که کمی سنگینی داشته باشد عبور می دهیم و آن را بعد از گره زدن دور گردن می اندازیم طوریکه کش از روی برجستگی پشت گردن شما عبور کرده باشد و به داخل گودی گردن در جلو بیفتد . خطی که قرار می گیرد طوق گردن شماست و به همان شکل آن را اندازه می زنیم . این کش را تا اتمام اندازه گیری ها از گردن باز نکنید چون در قسمت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

گردن کامل

6 ـ قد بالاتنه جلو : معمولا از دو روش اندازه گیری برای بالاتنه جلو استفاده می شود نکته مهم این است که ازهر جا که قد بالاتنه را می گیرید هنگام الگو کشیدن هم از همان نقطه قد را حساب کنید و جابه جا نکنید . در جداول اندازه گیری استاندارد از روش دوم استفاده شده است .

روش اول : انتهای سیب آدم (برجستگی گلو) در گردن گودی وجود دارد ، ابتدای متر را در گودی گردن قرار داده و تا نوار کرسله آن را ادامه می دهیم .

روش دوم : متر را در نیمه سرشانه گذاشته از روی برجستگی سینه عبور داده و تا نوار کرسله ادامه می دهیم .

قد جلو بالاتنه

7 ـ قد بالاتنه پشت : سر متر را روی برجستگی پشت گردن قرار می دهیم و آن را تا نوار کرسله در قسمت پشت می کشانیم .

قد پشت2-2

8 ـ طول سر شانه : متر را در قسمت طوق گردن روی سرشانه (همانطور که در قسمت 5 اشاره شد ) قرار داده و تا برجستگی محل اتصال استخوان بازو به کتف آن را ادامه می دهیم (این برجستگی با نوک انگشت قابل احساس است ) برای افرادی با بالاتنه چاق عدد بدست آمده را بعلاوه 1 سانت می کنیم .

سرشانه کامل

9 ـ بلندی سینه : برای اندازه گیری بلندی سینه نیز به دو روش عمل می شود که در جداول اندازه گیری روش دوم مد نظر است . در هنگام کشیدن الگو به روش مورد استفاده خودتان توجه کنید .

روش اول : سرمتر را در گودی گردن قرار داده و تا نوک سینه متر را ادامه می دهیم

روش دوم : سر متر را در میانه سر شانه قرار داده و تا نوک سینه آن را ادامه می دهیم

قد سینه

10ـ فاصله دو سینه : فاصله دو نوک سینه ( پستان ) فاصله سینه می باشد . متر را روی یکی از نوک های سینه قرار داده و تا نوک دیگر اندازه می زنیم .

فاصله دو سینه 3-3

11 ـ کارور جلو : محل های اتصال دودست به بالاتنه را در قسمت جلو اندازه می گیریم این خط حدوداً 7 سانت از گودی گردن پایین تر است .

کارور جلو 2-2

12 ـ کارور پشت : محل های اتصال دودست به بالاتنه در قسمت پشت را به نحوی که در شکل نشان داده شده دست را روی متر گذاشته و با انگشت شست کمی قسمت وسط که فرو رفته تر است را به داخل هدایت می کنیم و سپس متر را تا محل اتصال دست دیگر ادامه می دهیم . این کار باعث می شود کمی کارور گشاد تر باشد تا هنگام کشیده شدن دست به سمت جلو اتصال آستین به بالاتنه کشیده و پاره نشود . خط کارور پشت حدوداً 15 سانت از برجستگی گردن پشت پایین تر است

کارور پشت کامل

13 ـ دور حلقه آستین : سر متر را روی استخوان برجسته سر شانه قرار داده از زیر بغل عبور می دهیم و دوباره به استخوان سر شانه می رسانیم . متر نباید خیلی شُل و یا سفت باشد . دور حلقه آستین جزو اندازه گیری های فرعی محسوب می شود که برای کنترل الگو به کار می رود .

حلقه آستین کامل

14 ـ کنفرماسیون : سر متر را در پهلو روی نوار کرسله قرار داده از پشت گردن عبور می دهیم به سمت مقابل پهلوی جلو روی نوار کرسله می رسانیم . این اندازه گیری برای کنترل الگو و مقدار فضایی را که باید برای سینه قرار دهیم مورد استفاده قرار می گیرد .

کنفرماسیون 5-5

15 ـ کف حلقه : در بعضی از روش ها مثل روش متریک این اندازه گرفته می شود و منظور فاصله سر شانه تا زیر حلقه است . برای این کار زمانیکه قد بالاتنه پشت را اندازه میگیرید گونیایی را بطور عمود نسبت به خط پشت قرار داده طوریکه طول گونیا زیر بغل قرار گیرد همانند شکل :

کف حلقه کامل

عکس کاور Frederico Martins

سطح آموزش مقدماتی
تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 6244
قیمت دوره

رایگان